โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์

ข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำดิบ

สผ.ท่าวังหิน

อัพเดทล่าสุด : 02/02/2561, 15:00 น.
UB1 สผ.ท่าวังหิน
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อสถานี สผ.ท่าวังหิน
กปภ. สาขา อุบลราชธานี
ประเภท สถานีผลิตน้ำ
แหล่งน้ำ แม่น้ำมูลน้อย
จุดติดตั้ง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
พิกัด ละจิจูด(15.23892), ลองจิจูด(104.83476)