ข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำดิบ

สผ.สำนักงานบ้านโป่ง

อัพเดทล่าสุด : 16/08/2561, 18:40 น.
Q05 สผ.สำนักงานบ้านโป่ง
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อสถานี สผ.สำนักงานบ้านโป่ง
กปภ. สาขา บ้านโป่ง
ประเภท สถานีผลิตน้ำ
แหล่งน้ำ แม่น้ำแม่กลอง
จุดติดตั้ง ต.บ้านปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
พิกัด ละจิจูด(13.82804), ลองจิจูด(99.86591)