โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์

ข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำดิบ

ส.แรงต่ำปลักแรด

อัพเดทล่าสุด : 17/05/2565, 15:10 น.
Q05 ส.แรงต่ำปลักแรด
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อสถานี ส.แรงต่ำปลักแรด
กปภ. สาขา บ้านโป่ง
ประเภท สถานีสูบน้ำแรงต่ำปลักแรด
แหล่งน้ำ แม่น้ำแม่กลอง
จุดติดตั้ง ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
พิกัด ละจิจูด(13.81475), ลองจิจูด(99.86646)