โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

ภาพถ่ายจากกล้อง CCTV