โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์

ข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำดิบ

สผ.สระแก้ว

อัพเดทล่าสุด : 29/03/2564, 11:30 น.
2Q01 สผ.สระแก้ว
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อสถานี สผ.สระแก้ว
กปภ. สาขา สระแก้ว
ประเภท สถานีผลิตน้ำ
แหล่งน้ำ คลองพระสะทึง
จุดติดตั้ง ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว
พิกัด ละจิจูด(13.80812), ลองจิจูด(102.05741)