โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์

ข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำดิบ

สผ.ตลาดเก่า

อัพเดทล่าสุด : 15/04/2564, 08:10 น.
Q07 สผ.ตลาดเก่า
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อสถานี สผ.ตลาดเก่า
กปภ. สาขา กระบี่
ประเภท สถานีผลิตน้ำ
แหล่งน้ำ คลองกระบี่ใหญ่
จุดติดตั้ง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
พิกัด ละจิจูด(8.20537), ลองจิจูด(98.90897)