โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์

ข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำดิบ

สผ.ห้วยม่วง

อัพเดทล่าสุด : 04/05/2562, 04:10 น.
Q13 สผ.ห้วยม่วง
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อสถานี สผ.ห้วยม่วง
กปภ. สาขา แม่สอด
ประเภท สถานีผลิตน้ำ
แหล่งน้ำ แม่น้ำเมย
จุดติดตั้ง ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
พิกัด ละจิจูด(16.67546), ลองจิจูด(98.51952)