โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์

ข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำดิบ

สผ.สำนักงานบางบริบูรณ์

อัพเดทล่าสุด : 02/03/2565, 00:00 น.
Q02 สผ.สำนักงานบางบริบูรณ์
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อสถานี สผ.สำนักงานบางบริบูรณ์
กปภ. สาขา ปราจีนบุรี
ประเภท สถานีผลิตน้ำ
แหล่งน้ำ แม่น้ำปราจีนบุรี
จุดติดตั้ง ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
พิกัด ละจิจูด(14.05667), ลองจิจูด(101.39082)