ข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำดิบ

สผ.สำนักงานบางบริบูรณ์

อัพเดทล่าสุด : 22/11/2560, 05:50 น.
Q02 สผ.สำนักงานบางบริบูรณ์
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อสถานี สผ.สำนักงานบางบริบูรณ์
กปภ. สาขา ปราจีนบุรี
ประเภท สถานีผลิตน้ำ
แหล่งน้ำ แม่น้ำปราจีนบุรี
จุดติดตั้ง ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
พิกัด ละจิจูด(14.05667), ลองจิจูด(101.39082)