โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

ข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำดิบ

สผ.พยุหะคีรี

อัพเดทล่าสุด : 10/04/2563, 05:20 น.
2Q14 สผ.พยุหะคีรี
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อสถานี สผ.พยุหะคีรี
กปภ. สาขา พยุหะคีรี
ประเภท สถานีผลิตน้ำ
แหล่งน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา
จุดติดตั้ง ต.พยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
พิกัด ละจิจูด(15.45947), ลองจิจูด(100.12494)