โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์

ข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำดิบ

สผ.เทพราช

อัพเดทล่าสุด : 03/05/2561, 18:20 น.
Q01 สผ.เทพราช
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อสถานี สผ.เทพราช
กปภ. สาขา บางคล้า
ประเภท สถานีผลิตน้ำ
แหล่งน้ำ คลองพระองค์ไชยานุชิต
จุดติดตั้ง ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
พิกัด ละจิจูด(13.70300), ลองจิจูด(100.87620)