โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

ข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำดิบ

สผ.ชุมพร

อัพเดทล่าสุด : 08/07/2563, 15:30 น.
2Q05 สผ.ชุมพร
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อสถานี สผ.ชุมพร
กปภ. สาขา ชุมพร
ประเภท สถานีผลิตน้ำ
แหล่งน้ำ คลองท่าตะเภา
จุดติดตั้ง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร
พิกัด ละจิจูด(10.52348), ลองจิจูด(99.18300)