โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

ข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำดิบ

สผ.บ้านตาขุน

อัพเดทล่าสุด : 02/12/2562, 22:20 น.
Q06 สผ.บ้านตาขุน
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อสถานี สผ.บ้านตาขุน
กปภ. สาขา บ้านตาขุน
ประเภท สถานีผลิตน้ำ
แหล่งน้ำ คลองพุมดวง
จุดติดตั้ง ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
พิกัด ละจิจูด(8.90665), ลองจิจูด(98.88285)