โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์

ข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำดิบ

สผ.วังคำ

อัพเดทล่าสุด : 28/05/2565, 20:33 น.
Q12 สผ.วังคำ
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อสถานี สผ.วังคำ
กปภ. สาขา เชียงราย
ประเภท สถานีผลิตน้ำ
แหล่งน้ำ แม่น้ำกก
จุดติดตั้ง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
พิกัด ละจิจูด(19.91844), ลองจิจูด(99.82163)