โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์

ข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำดิบ

สผ.มุกดาหารเมืองใหม่

อัพเดทล่าสุด : 05/05/2563, 12:50 น.
Q10 สผ.มุกดาหารเมืองใหม่
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อสถานี สผ.มุกดาหารเมืองใหม่
กปภ. สาขา มุกดาหาร
ประเภท สถานีผลิตน้ำ
แหล่งน้ำ แม่น้ำโขง
จุดติดตั้ง ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
พิกัด ละจิจูด(16.57552), ลองจิจูด(104.73142)