โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์

ข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำดิบ

สผ.มหาสารคาม

อัพเดทล่าสุด : 15/04/2564, 08:00 น.
Q09 สผ.มหาสารคาม
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อสถานี สผ.มหาสารคาม
กปภ. สาขา มหาสารคาม
ประเภท สถานีผลิตน้ำ
แหล่งน้ำ แม่น้ำชี
จุดติดตั้ง ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
พิกัด ละจิจูด(16.21718), ลองจิจูด(103.27801)