โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์

ข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำดิบ

หาดใหญ่-สะพานบางศาลา

อัพเดทล่าสุด : 12/10/2561, 08:50 น.
Q08 หาดใหญ่-สะพานบางศาลา
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อสถานี หาดใหญ่-สะพานบางศาลา
กปภ. สาขา หาดใหญ่
ประเภท สถานีผลิตน้ำ
แหล่งน้ำ คลองอู่ตะเภา
จุดติดตั้ง ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
พิกัด ละจิจูด(6.93098), ลองจิจูด(100.44036)