โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

ข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำดิบ

วัดคลองใหญ่ (จุดเฝ้าระวัง)

อัพเดทล่าสุด : 01/07/2563, 17:00 น.
Q07A วัดคลองใหญ่ (จุดเฝ้าระวัง)
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อสถานี วัดคลองใหญ่ (จุดเฝ้าระวัง)
กปภ. สาขา กระบี่
ประเภท สถานีผลิตน้ำ
แหล่งน้ำ คลองกระบี่ใหญ่
จุดติดตั้ง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
พิกัด ละจิจูด(8.10537), ลองจิจูด(98.90897)