โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์

ข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำดิบ

สผ.สำนักงานอ่างทอง

อัพเดทล่าสุด : 02/03/2565, 00:00 น.
Q03 สผ.สำนักงานอ่างทอง
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อสถานี สผ.สำนักงานอ่างทอง
กปภ. สาขา อ่างทอง
ประเภท สถานีผลิตน้ำ
แหล่งน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา
จุดติดตั้ง ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง
พิกัด ละจิจูด(14.59000), ลองจิจูด(100.45971)