โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์

ข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำดิบ

สผ.ปราจีนบุรี (สถานีเคลื่อนที่)

อัพเดทล่าสุด : 07/08/2557, 14:30 น.
PB1 สผ.ปราจีนบุรี (สถานีเคลื่อนที่)
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อสถานี สผ.ปราจีนบุรี (สถานีเคลื่อนที่)
กปภ. สาขา ปราจีนบุรี
ประเภท สถานีผลิตน้ำ
แหล่งน้ำ แม่น้ำปราจีนบุรี
จุดติดตั้ง ต.เมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
พิกัด ละจิจูด(14.03161), ลองจิจูด(101.23293)