โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์

ข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำดิบ

สผ.หาดใหญ่

อัพเดทล่าสุด : 15/04/2564, 09:08 น.
HY_01 สผ.หาดใหญ่
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อสถานี สผ.หาดใหญ่
กปภ. สาขา หาดใหญ่
ประเภท สถานีผลิตน้ำ
แหล่งน้ำ คลองอู่ตะเภา
จุดติดตั้ง ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
พิกัด ละจิจูด(6.98800), ลองจิจูด(100.46339)