โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์

ข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำดิบ

สนญ. ทดสอบ

อัพเดทล่าสุด : 03/03/2564, 13:38 น.
3Q3 สนญ. ทดสอบ
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อสถานี สนญ. ทดสอบ
กปภ. สาขา สนญ. ทดสอบ
ประเภท
แหล่งน้ำ
จุดติดตั้ง ต. อ. จ.กรุงเทพมหานคร
พิกัด ละจิจูด(16.32671), ลองจิจูด(102.78635)