โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

ข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำดิบ

สผ.เชียงใหม่

อัพเดทล่าสุด : 14/07/2563, 05:00 น.
2Q13 สผ.เชียงใหม่
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อสถานี สผ.เชียงใหม่
กปภ. สาขา เชียงใหม่
ประเภท สถานีผลิตน้ำ
แหล่งน้ำ แม่น้ำปิง
จุดติดตั้ง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
พิกัด ละจิจูด(18.80935), ลองจิจูด(98.99848)