โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์

ข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำดิบ

สผ.แพร่

อัพเดทล่าสุด : 28/05/2565, 20:45 น.
2Q12 สผ.แพร่
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อสถานี สผ.แพร่
กปภ. สาขา แพร่
ประเภท สถานีสูบน้ำดิบริมแม่น้ำยม
แหล่งน้ำ แม่น้ำยม
จุดติดตั้ง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
พิกัด ละจิจูด(18.14944), ลองจิจูด(100.13583)