โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์

ข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำดิบ

สผ.สุรินทร์

อัพเดทล่าสุด : 15/04/2564, 08:30 น.
2Q11 สผ.สุรินทร์
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อสถานี สผ.สุรินทร์
กปภ. สาขา สุรินทร์
ประเภท สถานีผลิตน้ำ
แหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง
จุดติดตั้ง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
พิกัด ละจิจูด(14.87904), ลองจิจูด(103.48899)