โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์

ข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำดิบ

สผ.อุดรธานี

อัพเดทล่าสุด : 31/03/2564, 05:50 น.
2Q10 สผ.อุดรธานี
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อสถานี สผ.อุดรธานี
กปภ. สาขา อุดรธานี
ประเภท สถานีผลิตน้ำ
แหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง
จุดติดตั้ง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
พิกัด ละจิจูด(17.38261), ลองจิจูด(102.61043)