โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์

ข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำดิบ

สผ.กุมภวาปี

อัพเดทล่าสุด : 25/02/2564, 12:40 น.
2Q09 สผ.กุมภวาปี
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อสถานี สผ.กุมภวาปี
กปภ. สาขา กุมภวาปี
ประเภท สถานีผลิตน้ำ
แหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเกิ้ง
จุดติดตั้ง ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
พิกัด ละจิจูด(17.13070), ลองจิจูด(102.95108)