โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

ข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำดิบ

สผ.ชุมแพ

อัพเดทล่าสุด : 14/07/2563, 03:20 น.
2Q08 สผ.ชุมแพ
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อสถานี สผ.ชุมแพ
กปภ. สาขา ชุมแพ
ประเภท สถานีผลิตน้ำ
แหล่งน้ำ ลำน้ำเชิญ
จุดติดตั้ง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
พิกัด ละจิจูด(16.54237), ลองจิจูด(102.09782)