โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

ข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำดิบ

สผ.กันตัง

อัพเดทล่าสุด : 02/07/2563, 10:50 น.
2Q07 สผ.กันตัง
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อสถานี สผ.กันตัง
กปภ. สาขา กันตัง
ประเภท สถานีผลิตน้ำ
แหล่งน้ำ แม่น้ำตรัง
จุดติดตั้ง ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
พิกัด ละจิจูด(7.55639), ลองจิจูด(99.57710)