โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

ข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำดิบ

สผ.พังลา

อัพเดทล่าสุด : 14/07/2563, 04:40 น.
2Q06 สผ.พังลา
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อสถานี สผ.พังลา
กปภ. สาขา พังลา
ประเภท สถานีผลิตน้ำ
แหล่งน้ำ คลองอู่ตะเภา
จุดติดตั้ง ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา
พิกัด ละจิจูด(6.77713), ลองจิจูด(100.44700)