โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์

ข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำดิบ

สผ.ปราณบุรี

อัพเดทล่าสุด : 17/05/2565, 15:10 น.
2Q04 สผ.ปราณบุรี
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อสถานี สผ.ปราณบุรี
กปภ. สาขา ปราณบุรี
ประเภท สถานีผลิตน้ำ
แหล่งน้ำ แม่น้ำปราณบุรี
จุดติดตั้ง ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
พิกัด ละจิจูด(12.40244), ลองจิจูด(99.87651)