ข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำดิบ

สผ.ลพบุรี

อัพเดทล่าสุด : 25/11/2562, 08:40 น.
2Q03 สผ.ลพบุรี
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อสถานี สผ.ลพบุรี
กปภ. สาขา ลพบุรี
ประเภท สถานีผลิตน้ำ
แหล่งน้ำ คลองชลประทานอนุศาสนนันทน์
จุดติดตั้ง ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
พิกัด ละจิจูด(14.80044), ลองจิจูด(100.64005)