โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์

ข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำดิบ

สผ.ชัยบาดาล

อัพเดทล่าสุด : 21/01/2564, 04:30 น.
2Q02 สผ.ชัยบาดาล
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อสถานี สผ.ชัยบาดาล
กปภ. สาขา ชัยบาดาล
ประเภท สถานีผลิตน้ำ
แหล่งน้ำ แม่น้ำป่าสัก
จุดติดตั้ง ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
พิกัด ละจิจูด(15.19687), ลองจิจูด(101.15196)