โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์

ข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำดิบ

สผ.ท่าพระ

อัพเดทล่าสุด : 09/07/2559, 14:00 น.
KK1 สผ.ท่าพระ
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อสถานี สผ.ท่าพระ
กปภ. สาขา ขอนแก่น
ประเภท สถานีผลิตน้ำ
แหล่งน้ำ แม่น้ำชี
จุดติดตั้ง ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
พิกัด ละจิจูด(16.32671), ลองจิจูด(102.78635)