แผนผังสถานการณ์คุณภาพน้ำดิบ

0.01 กรัม/ลิตร
building
สผ.พยุหะคีรี
337 กม.
จากปากน้ำ
0.09 กรัม/ลิตร
building
ม.เจ้าพระยา แรงต่ำสิงห์บุรี
229 กม.
จากปากน้ำ
0.08 กรัม/ลิตร
building
สผ.สำนักงานอ่างทอง
184 กม.
จากปากน้ำ
0.09 กรัม/ลิตร
building
ม.เจ้าพระยา แรงต่ำบางบาล
151 กม.
จากปากน้ำ
0.14 กรัม/ลิตร
building
ม.เจ้าพระยา แรงต่ำบางไทร
111 กม.
จากปากน้ำ
0.15 กรัม/ลิตร
building
ม.เจ้าพระยา แรงต่ำปทุมธานี
96 กม.
จากปากน้ำ