โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์

สถานการณ์คุณภาพน้ำดิบ

ลำดับ รายงาน ลุ่มน้ำ ดาวน์โหลด
61 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2564 (23 - 29 มกราคม 2564) Download file
62 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2564 (16 - 22 มกราคม 2564) Download file
63 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2564 (9 - 15 มกราคม 2564) Download file
64 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2564 (2 - 8 มกราคม 2564) Download file
65 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2564 (26 ธันวาคม 2563 ถึง 1 มกราคม 2564) Download file
66 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2564 (19 - 25 ธันวาคม 2563) Download file
67 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2564 (12 - 18 ธันวาคม 2563) Download file
68 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2564 (5 - 11 ธันวาคม 2563) Download file
69 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2564 (28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563) Download file
70 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2564 (21 - 27 พฤศจิกายน 2563) Download file
71 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2564 (14 - 20 พฤศจิกายน 2563) Download file
72 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2564 (7 - 13 พฤศจิกายน 2563) Download file
73 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2564 (31 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2563) Download file
74 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2564 (24-30 ตุลาคม 2563) Download file
75 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2564 (17-23 ตุลาคม 2563) Download file
76 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2564 (10-16 ตุลาคม 2563) Download file
77 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2564 (1-9 ตุลาคม 2563) Download file
78 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน เดือนกันยายน 2563 Download file
79 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน เดือนสิงหาคม 2563 Download file
80 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน เดือนกรกฎาคม 2563 Download file
หน้า:1234567...18