โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์

สถานการณ์คุณภาพน้ำดิบ

ลำดับ รายงาน ลุ่มน้ำ ดาวน์โหลด
341 รายงานค่าความเค็ม ฉบับที่ 5-2558 (วันที่ 16-22 ก.พ. 58) ลุ่มน้ำเจ้าพระยา Download file
342 รายงานค่าความเค็ม ฉบับที่ 4-2558 (วันที่ 10-16 ก.พ. 58) ลุ่มน้ำบางปะกง Download file
343 รายงานค่าความเค็ม ฉบับที่ 4-2558 (วันที่ 9-15 ก.พ. 58) ลุ่มน้ำเจ้าพระยา Download file
344 รายงานค่าความเค็ม ฉบับที่ 3-2558 (วันที่ 3-9 ก.พ. 58) ลุ่มน้ำบางปะกง Download file
345 รายงานค่าความเค็ม ฉบับที่ 3-2558 (วันที่ 2-8 ก.พ. 58) ลุ่มน้ำเจ้าพระยา Download file
346 รายงานค่าความเค็ม ฉบับที่ 2-2558 (วันที่ 21 ม.ค. ถึง 1 ก.พ. 58) ลุ่มน้ำเจ้าพระยา Download file
347 รายงานค่าความเค็ม ฉบับที่ 2-2558 (วันที่ 27 ม.ค. ถึง 2 ก.พ. 58) ลุ่มน้ำบางปะกง Download file
348 รายงานค่าความเค็ม ฉบับที่1-2558 (วันที่ 20-26 ม.ค. 58) ลุ่มน้ำบางปะกง Download file
349 รายงานค่าความเค็ม ฉบับที่1-2558 (วันที่ 19-25 ม.ค. 58) ลุ่มน้ำเจ้าพระยา Download file
หน้า:1...15161718