โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

สถานการณ์คุณภาพน้ำดิบ

ลำดับ รายงาน ลุ่มน้ำ Upload ดาวน์โหลด
1 รายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน วันที่ 16 ก.พ. 2563 17/02/2563, 10:45 Download file
2 รายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน วันที่ 15 ก.พ. 2563 17/02/2563, 10:45 Download file
3 รายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน วันที่ 14 ก.พ. 2563 17/02/2563, 10:44 Download file
4 รายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน วันที่ 13 ก.พ. 2563 17/02/2563, 10:44 Download file
5 รายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน วันที่ 12 ก.พ. 2563 17/02/2563, 10:44 Download file
6 รายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน วันที่ 11 ก.พ. 2563 17/02/2563, 10:43 Download file
7 ภาพรวมรายงานค่าความเค็ม (วันที่ 20 มกราคม 2558 - วันที่ 11 สิงหาคม 2559) ลุ่มน้ำบางปะกง 09/11/2559, 11:36 Download file
8 สรุปรายงานค่าความเค็ม (วันที่ 5 กรกฏาคม - 11 สิงหาคม 2559) ลุ่มน้ำบางปะกง 09/11/2559, 09:27 Download file
9 รายงานค่าความเค็ม ฉบับที่ 82-2559 (วันที่ 9 ส.ค. - 11 ส.ค. 59) ลุ่มน้ำบางปะกง 09/11/2559, 09:26 Download file
10 รายงานค่าความเค็ม ฉบับที่ 81-2559 (วันที่ 2 ส.ค. - 8 ส.ค. 59) ลุ่มน้ำบางปะกง 09/11/2559, 09:25 Download file
11 รายงานค่าความเค็ม ฉบับที่ 80-2559 (วันที่ 26 ก.ค. - 1 ส.ค. 59) ลุ่มน้ำบางปะกง 09/11/2559, 09:25 Download file
12 รายงานค่าความเค็ม ฉบับที่ 79-2559 (วันที่ 19 ก.ค. - 25 ก.ค. 59) ลุ่มน้ำบางปะกง 09/11/2559, 09:24 Download file
13 รายงานค่าความเค็ม ฉบับที่ 78-2559 (วันที่ 12 ก.ค. - 18 ก.ค. 59) ลุ่มน้ำบางปะกง 09/11/2559, 09:23 Download file
14 รายงานค่าความเค็ม ฉบับที่ 77-2559 (วันที่ 5 ก.ค. - 11 ก.ค. 59) ลุ่มน้ำบางปะกง 09/11/2559, 09:23 Download file
15 สรุปรายงานค่าความเค็ม (วันที่ 24 พฤษภาคม - 4 กรกฎาคม 2559) ลุ่มน้ำบางปะกง 09/11/2559, 09:16 Download file
16 รายงานค่าความเค็ม ฉบับที่ 76-2559 (วันที่ 28 มิ.ย. - 4 ก.ค. 59) ลุ่มน้ำบางปะกง 22/08/2559, 09:35 Download file
17 รายงานค่าความเค็ม ฉบับที่ 75-2559 (วันที่ 21 - 27 มิ.ย. 59) ลุ่มน้ำบางปะกง 22/08/2559, 09:34 Download file
18 รายงานค่าความเค็ม ฉบับที่ 74-2559 (วันที่ 14 - 20 มิ.ย. 59) ลุ่มน้ำบางปะกง 22/08/2559, 09:33 Download file
19 รายงานค่าความเค็ม ฉบับที่ 73-2559 (วันที่ 7 - 13 มิ.ย. 59) ลุ่มน้ำบางปะกง 22/08/2559, 09:31 Download file
20 รายงานค่าความเค็ม ฉบับที่ 72-2559 (วันที่ 31 พ.ค. - 6 มิ.ย. 59) ลุ่มน้ำบางปะกง 22/08/2559, 09:30 Download file
หน้า:1234...7