โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์

สถานการณ์คุณภาพน้ำดิบ

ลำดับ รายงาน ลุ่มน้ำ ดาวน์โหลด
1 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2565 (25 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2565) Download file
2 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2565 (18 - 24 เมษายน 2565) Download file
3 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2565 (11 - 17 เมษายน 2565) Download file
4 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2565 (4 - 10 เมษายน 2565) Download file
5 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2565 (21 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2565) Download file
6 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2565 (14 - 20 มีนาคม 2565) Download file
7 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2565 (7 - 13 มีนาคม 2565) Download file
8 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2565 (28 กุมภาพันธ์ ถึง 6 มีนาคม 2565) Download file
9 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2565 (14 - 27 กุมภาพันธ์ 2565) Download file
10 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2565 (7 - 13 กุมภาพันธ์ 2565) Download file
11 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2565 (31 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2565) Download file
12 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2565 (24 - 30 มกราคม 2565) Download file
13 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2565 (17 - 23 มกราคม 2565) Download file
14 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2565 (10 - 16 มกราคม 2565) Download file
15 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2565 (3 - 9 มกราคม 2565) Download file
16 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2565 (27 ธันวาคม 2564 ถึง 2 มกราคม 2565) Download file
17 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2565 (16 - 26 ธันวาคม 2564) Download file
18 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2565 (6 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2564) Download file
19 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2565 (30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2564) Download file
20 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2565 (23 - 29 ตุลาคม 2564) Download file
หน้า:1234...18