โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์

สถานการณ์คุณภาพน้ำดิบ

ลำดับ รายงาน ลุ่มน้ำ ดาวน์โหลด
1 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2564 (2 - 8 มกราคม 2564) Download file
2 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2564 (26 ธันวาคม 2563 ถึง 1 มกราคม 2564) Download file
3 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2564 (19 - 25 ธันวาคม 2563) Download file
4 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2564 (12 - 18 ธันวาคม 2563) Download file
5 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2564 (5 - 11 ธันวาคม 2563) Download file
6 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2564 (28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563) Download file
7 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2564 (21 - 27 พฤศจิกายน 2563) Download file
8 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2564 (14 - 20 พฤศจิกายน 2563) Download file
9 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2564 (7 - 13 พฤศจิกายน 2563) Download file
10 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2564 (31 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2563) Download file
11 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2564 (24-30 ตุลาคม 2563) Download file
12 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2564 (17-23 ตุลาคม 2563) Download file
13 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2564 (10-16 ตุลาคม 2563) Download file
14 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ปีงบประมาณ 2564 (1-9 ตุลาคม 2563) Download file
15 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน เดือนกันยายน 2563 Download file
16 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน เดือนสิงหาคม 2563 Download file
17 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน เดือนกรกฎาคม 2563 Download file
18 สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน เดือนมิถุนายน 2563 Download file
19 รายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน วันที่ 30 มิ.ย. 2563 Download file
20 รายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน วันที่ 29 มิ.ย. 2563 Download file
หน้า:1234...15