สถานการณ์คุณภาพน้ำดิบ

ลำดับ รายงาน ลุ่มน้ำ Upload ดาวน์โหลด
1 ภาพรวมรายงานค่าความเค็ม (วันที่ 20 มกราคม 2558 - วันที่ 11 สิงหาคม 2559) ลุ่มน้ำบางปะกง 09/11/2559, 11:36 Download file
2 สรุปรายงานค่าความเค็ม (วันที่ 5 กรกฏาคม - 11 สิงหาคม 2559) ลุ่มน้ำบางปะกง 09/11/2559, 09:27 Download file
3 รายงานค่าความเค็ม ฉบับที่ 82-2559 (วันที่ 9 ส.ค. - 11 ส.ค. 59) ลุ่มน้ำบางปะกง 09/11/2559, 09:26 Download file
4 รายงานค่าความเค็ม ฉบับที่ 81-2559 (วันที่ 2 ส.ค. - 8 ส.ค. 59) ลุ่มน้ำบางปะกง 09/11/2559, 09:25 Download file
5 รายงานค่าความเค็ม ฉบับที่ 80-2559 (วันที่ 26 ก.ค. - 1 ส.ค. 59) ลุ่มน้ำบางปะกง 09/11/2559, 09:25 Download file
6 รายงานค่าความเค็ม ฉบับที่ 79-2559 (วันที่ 19 ก.ค. - 25 ก.ค. 59) ลุ่มน้ำบางปะกง 09/11/2559, 09:24 Download file
7 รายงานค่าความเค็ม ฉบับที่ 78-2559 (วันที่ 12 ก.ค. - 18 ก.ค. 59) ลุ่มน้ำบางปะกง 09/11/2559, 09:23 Download file
8 รายงานค่าความเค็ม ฉบับที่ 77-2559 (วันที่ 5 ก.ค. - 11 ก.ค. 59) ลุ่มน้ำบางปะกง 09/11/2559, 09:23 Download file
9 สรุปรายงานค่าความเค็ม (วันที่ 24 พฤษภาคม - 4 กรกฎาคม 2559) ลุ่มน้ำบางปะกง 09/11/2559, 09:16 Download file
10 รายงานค่าความเค็ม ฉบับที่ 76-2559 (วันที่ 28 มิ.ย. - 4 ก.ค. 59) ลุ่มน้ำบางปะกง 22/08/2559, 09:35 Download file
11 รายงานค่าความเค็ม ฉบับที่ 75-2559 (วันที่ 21 - 27 มิ.ย. 59) ลุ่มน้ำบางปะกง 22/08/2559, 09:34 Download file
12 รายงานค่าความเค็ม ฉบับที่ 74-2559 (วันที่ 14 - 20 มิ.ย. 59) ลุ่มน้ำบางปะกง 22/08/2559, 09:33 Download file
13 รายงานค่าความเค็ม ฉบับที่ 73-2559 (วันที่ 7 - 13 มิ.ย. 59) ลุ่มน้ำบางปะกง 22/08/2559, 09:31 Download file
14 รายงานค่าความเค็ม ฉบับที่ 72-2559 (วันที่ 31 พ.ค. - 6 มิ.ย. 59) ลุ่มน้ำบางปะกง 22/08/2559, 09:30 Download file
15 รายงานค่าความเค็ม ฉบับที่ 71-2559 (วันที่ 24 - 30 พ.ค. 59) ลุ่มน้ำบางปะกง 22/08/2559, 09:29 Download file
16 ภาพรวมรายงานค่าความเค็ม (วันที่ 20 มกราคม 2558 - วันที่ 23 พฤษภาคม 2559) ลุ่มน้ำบางปะกง 01/07/2559, 15:17 Download file
17 สรุปรายงานค่าความเค็ม ( 12 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2559) ลุ่มน้ำบางปะกง 01/07/2559, 14:23 Download file
18 รายงานค่าความเค็ม ฉบับที่ 70-2557 (วันที่ 17 - 23 พ.ค. 59) ลุ่มน้ำบางปะกง 01/07/2559, 14:20 Download file
19 รายงานค่าความเค็ม ฉบับที่ 69-2557 (วันที่ 10 - 16 พ.ค. 59) ลุ่มน้ำบางปะกง 01/07/2559, 14:19 Download file
20 รายงานค่าความเค็ม ฉบับที่ 68-2557 (วันที่ 3 - 9 พ.ค. 59) ลุ่มน้ำบางปะกง 01/07/2559, 14:19 Download file
หน้า:1234...7