โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

สถานการณ์คุณภาพน้ำดิบ

ลำดับ รายงาน ลุ่มน้ำ ดาวน์โหลด
1 รายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน วันที่ 31 พ.ค. 2563 Download file
2 รายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน วันที่ 30 พ.ค. 2563 Download file
3 รายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน วันที่ 29 พ.ค. 2563 Download file
4 รายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน วันที่ 28 พ.ค. 2563 Download file
5 รายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน วันที่ 27 พ.ค. 2563 Download file
6 รายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน วันที่ 26 พ.ค. 2563 Download file
7 รายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน วันที่ 25 พ.ค. 2563 Download file
8 รายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน วันที่ 24 พ.ค. 2563 Download file
9 รายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน วันที่ 23 พ.ค. 2563 Download file
10 รายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน วันที่ 22 พ.ค. 2563 Download file
11 รายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน วันที่ 21 พ.ค. 2563 Download file
12 รายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน วันที่ 20 พ.ค. 2563 Download file
13 รายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน วันที่ 19 พ.ค. 2563 Download file
14 รายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน วันที่ 18 พ.ค. 2563 Download file
15 รายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน วันที่ 17 พ.ค 2563 Download file
16 รายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน วันที่ 16 พ.ค 2563 Download file
17 รายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน วันที่ 15 พ.ค 2563 Download file
18 รายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน วันที่ 14 พ.ค 2563 Download file
19 รายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน วันที่ 13 พ.ค 2563 Download file
20 รายงานการเฝ้าระวังความเค็มจากน้ำทะเลหนุน วันที่ 12 พ.ค 2563 Download file
หน้า:1234...12