• 125
 • 120
 • 115
 • 110
 • 105
 • 100
ระดับน้ำ 107.39 ม.รทก.ลึก 1.69 เมตร
ฝั่งซ้าย ฝั่งขวา
119.00
116.40
109.70
107.70
 
 • 0
 • 25
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 
ระยะ - เมตร
ระดับ - เมตร (รทก.)
สำรวจข้อมูล : ม.ค. 2557