• 210
 • 205
 • 200
 • 195
 • 190
 • 185
ระดับน้ำต่ำกว่าจุดอ้างอิง
ฝั่งซ้าย ฝั่งขวา
196.50
195.00
191.20
190.10
 
 • -50
 • -25
 • 0
 • 25
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 
ระยะ - เมตร
ระดับ - เมตร (รทก.)
สำรวจข้อมูล : ม.ค. 2557