• 405
 • 400
 • 395
 • 390
 • 385
 • 380
ระดับน้ำต่ำกว่าจุดอ้างอิง
ฝั่งซ้าย ฝั่งขวา
0.00
394.50
392.60
387.90
 
 • -25
 • 0
 • 25
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 
ระยะ - เมตร
ระดับ - เมตร (รทก.)
สำรวจข้อมูล : ม.ค. 2557