• 175
 • 170
 • 165
 • 160
 • 155
 • 150
ระดับน้ำต่ำกว่าจุดอ้างอิง
ฝั่งซ้าย ฝั่งขวา
158.70
157.30
153.70
152.70
 
 • -75
 • -50
 • -25
 • 0
 • 25
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 
ระยะ - เมตร
ระดับ - เมตร (รทก.)
สำรวจข้อมูล : ม.ค. 2557