• 150
 • 145
 • 140
 • 135
 • 130
 • 125
ระดับน้ำต่ำกว่าจุดอ้างอิง
ฝั่งซ้าย ฝั่งขวา
142.00
140.00
136.00
135.00
 
 • -50
 • -25
 • 0
 • 25
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 
ระยะ - เมตร
ระดับ - เมตร (รทก.)
สำรวจข้อมูล : ม.ค. 2557