• 20
 • 15
 • 10
 • 5
 • 0
 • -5
ระดับน้ำต่ำกว่าจุดอ้างอิง
ฝั่งซ้าย ฝั่งขวา
4.70
3.60
0.80
0.00
 
 • -10
 • -5
 • 0
 • 5
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 
ระยะ - เมตร
ระดับ - เมตร (รทก.)
สำรวจข้อมูล : ม.ค. 2557