• 20
 • 15
 • 10
 • 5
 • 0
 • -5
ระดับน้ำต่ำกว่าจุดอ้างอิง
ฝั่งซ้าย ฝั่งขวา
11.80
9.50
4.00
2.30
 
 • -40
 • 0
 • 40
 • 80
 • 120
 • 160
 • 200
 • 240
 • 280
 
ระยะ - เมตร
ระดับ - เมตร (รทก.)
สำรวจข้อมูล : ม.ค. 2557