• 45
 • 40
 • 35
 • 30
 • 25
 • 20
ระดับน้ำต่ำกว่าจุดอ้างอิง
ฝั่งซ้าย ฝั่งขวา
42.68
38.00
30.20
27.62
 
 • 0
 • 25
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 
ระยะ - เมตร
ระดับ - เมตร (รทก.)
สำรวจข้อมูล : ม.ค. 2557