• 165
 • 160
 • 155
 • 150
 • 145
 • 140
ระดับน้ำต่ำกว่าจุดอ้างอิง
ฝั่งซ้าย ฝั่งขวา
153.90
152.00
147.40
145.80
 
 • -25
 • 0
 • 25
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 
ระยะ - เมตร
ระดับ - เมตร (รทก.)
สำรวจข้อมูล : ม.ค. 2557