• 25
 • 20
 • 15
 • 10
 • 5
 • 0
ระดับน้ำต่ำกว่าจุดอ้างอิง
ฝั่งซ้าย ฝั่งขวา
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 • 0
 • 25
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 
ระยะ - เมตร
ระดับ - เมตร (รทก.)
สำรวจข้อมูล : ม.ค. 2557