โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

ข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำดิบ

สผ.สกลนคร

อัพเดทล่าสุด : 14/07/2563, 04:10 น.
Q11 สผ.สกลนคร
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อสถานี สผ.สกลนคร
กปภ. สาขา สกลนคร
ประเภท สถานีผลิตน้ำ
แหล่งน้ำ หนองหาร
จุดติดตั้ง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
พิกัด ละจิจูด(17.16975), ลองจิจูด(104.15502)